Per executar la gestió de residus, Engrunes centralitza la tasca de logística i valorització de residus a les naus de Montcada i Reixac. Des d’aquí fem:
 • Servei integral de desmuntatge, recollida i transport de fibrociment.
 • Recollida selectiva, reciclatge i transport de residus per als Ajuntaments de Sant Cugat del Vallès, Castellbisbal i Masquefa: recollida i reciclatge de voluminosos, material informàtic, residus urbans i assimilables a urbans, electrodomèstics, RAEE (Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics), recollida i tria de roba.
 • Manteniment urbà i gestió de residus municipals a Caldes de Montbui.
 • Per a l’Ajuntament de Barcelona: recollida i valorització de roba i de voluminosos a diferents barris de Barcelona (010)
 • Gestió de deixalleries: Cerdanyola del Vallès, Corbera de Llobregat, Masquefa i Castellbisbal.
 • Per a TERSA, empresa pública: Transport a deixalleries metropolitanes, Zona Nord. Servei d’organització i atenció al públic dels punts verds de la Vall d’Hebron i Les Corts.
 • Acord marc de col·laboració entre TERSA i Fundació Engrunes, per constituir UTEs per gestionar deixalleries metropolitanes.
 • Muntatge de les festes locals: tarimes, cadires, taules, barbacoes, carpes, bancs, generadors, equips de so, grups d’animació, etc.
 • Educació i sensibilització mediambiental.
 • Buidat de pisos, locals, mudances i neteges de xoc a particulars.
 • Gestió de botigues de segona mà.
També disposa d’un centre d’emmagatzematge i transferència de residus a Sant Cugat del Vallès.