Sistema de Gestió de la Qualitat Sistema de Gestió de la Qualitat
Norma ISO 9001:2015 Certificat per SGS Núm. ES13/14142
sistema_gestio_medi_ambiental Sistema de Gestió Medi Ambiental
Norma ISO 14001:2015 Certificat per SGS Núm. ES13/14141
certificat_registre Certificació EMAS amb Núm. ES-CAT-000183
Empresa instal·ladora d’aigua, llum, gas, i climatització Empresa instal·ladora d’aigua, llum, gas, i climatització. Inscrita a la Direcció General d’Energia i Mines. RI/08/0157608. Nº carnet 37309645B. Instal·lador Autoritzat 110602210.