A Fundació privada Engrunes i d’Engrunes, Recuperació i Manteniment, Empresa d’Inserció S.L.U., treballem per proporcionar suport personal i feina a les persones en risc d’exclusió social i així permetre la seva reincorporació a una vida social i laboral activa.

Basem la nostra gestió en quatre grans línies:

  • Posar els mitjans necessaris per garantir que els Treballadors en procés d’Inserció, adquireixin competències personals i professionals que els facultin a accedir al mercat de treball i a la integració personal en el seu entorn social més proper.
  • Potenciar les activitats econòmiques i empresarials, com l’eina que ens assegura els recursos per assolir la integració laboral de les persones l’objecte social amb el que estem compromesos i alhora, la satisfacció dels nostres clients cobrint les seves exigències a través de la qualitat de tots els productes i serveis que oferim.
  • Gestionar les nostres activitats sota el model de funcionament de l’economia social i solidària.
  • Facilitar els mitjans adequats per a que les nostres activitats es realitzin en un marc adequat, respectant la legislació, el benestar de les persones i el medi ambient, inspirant-se a la millora contínua.

Aquestes línies d’acció es desenvolupen en objectius concrets dels quals fem un seguiment periòdic.

Entre tots hem construït una forma de treballar que considerem estratègica: un sistema de gestió de la qualitat per satisfer els nostres clients i usuaris, de prevenció dels riscos laborals i la seguretat i la higiene en el treball per garantir condicions de treball adients i segures, minimitzar els riscos i, del medi ambient, per protegir-lo, en particular amb l’optimització de recursos i l’economia circular, i garantir la coherència de les nostres activitats.

Per assolir i mantenir viu el nostre compromís, necessitem la màxima implicació i participació de totes les persones que formen part d’Engrunes, mitjançant l’aplicació de solucions eficients i la recerca d’alternatives sostenibles e innovadores a tota l’organització, adaptant-nos als canvis del mercat.

Ens preocupem per conèixer, interpretar i tenir en compte les necessitats, expectatives i requisits de tots els col·lectius amb els que interactuem i que donen un sentit a la nostra existència: Usuaris, Clients, Empreses i Administracions Públiques, i Treballadors, actuant amb transparència i implicació social.

Agraïm a totes les parts interessades que ens ajuden a construir una organització més respectuosa amb el medi i amb les persones, més dinàmica, i més sòlida a nivell social, laboral i econòmic i amb un horitzó de sostenibilitat en un món més just.


LA DIRECCIÓ
Montcada i Reixac a, 18 de març de 2016