Missió
Fundació Engrunes és una entitat d’inclusió orientada a la inserció sociolaboral mitjançant activitat econòmica amb col·lectius en risc d’exclusió social o excloses.

Visió
Fundació Engrunes com a la primera entitat d’inserció sociolaboral de Catalunya i referència a nivell sectorial i estatal, per la seva innovació, qualitat de servei i activitat productiva i capacitat d’inserció.

Valors

 • Adherida a la Carta de Principis de l'Economia Solidària, espina dorsal i element identitari de l'Economia Solidària.
 • Foment d’una economia social i solidària.
 • Suport social als col·lectius desafavorits.
 • Compromís ambiental i foment de la reutilització.
 • Sense afany de lucre. Tot i mantenir una estructura productiva de tipus empresarial, no hi ha un afany de lucre de la Fundació.
 • Inserció sociolaboral mitjançant activitat econòmica. Es contempla com a objectiu de la Fundació, independentment de l’activitat econòmica que es desenvolupi la inserció sociolaboral amb contracte de treball regulat i mitjançant lo econòmic.
 • Reinversió de la totalitat de beneficis. Es reinverteix el 100% dels beneficis cap a la inserció sociolaboral i l’ampliació d’activitat econòmica i llocs de treball.
 • Escala salarial regulada. El patronat aprova una escala salarial amb rati d’1 a 3’75, com a màxim.
 • Inserció laboral no finalista, empresa de trànsit. Engrunes promou una inserció no finalista, l’objectiu és que les persones finalitzin el seu itinerari d’inserció al mercat ordinari.
 • No assistencialisme.
 • No es contemplen voluntaris a l’estructura productiva.