Som una empresa d’inclusió sociolaboral
Basem la nostra estratègia d'intervenció en la inserció per l'econòmic, com a eina fonamental, per potenciar l'autoestima i autonomia personal, allunyant-nos de les polítiques assistencials clàssiques.

Més treball, més inserció
Reivindiquem la creació de mercats reservats per a empreses d'inserció i la incorporació de clàusules socials en la contractació pública. 

Tenim com a objectius
Contractar persones en situació de risc d'exclusió social que no poden accedir a un lloc de treball normalitzat. Tallar la relació de dependència entre les persones en situació o risc de exclusió i l'administració, ajudant-los a adquirir responsabilitats i la seva autonomia econòmica. Aprenentatge tutorial. Desenvolupar un pla d'acció individualitzat que ajudi a recuperar els hàbits personals, laborals i socials. Vetllar per al treball integral de la multiproblemàtica que presenta cada persona. Buscar formules complementàries al sistema actual de creació d'ocupació. Facilitar la qualificació professional necessària per a la seva incorporació al mercat laboral ordinari.

PRINCIPALS DIFICULTATS A DESTACAR DE LA FUNDACIÓ ENGRUNES

 • Alta competència en el sector, grans empreses amb molta experiència i presència en el mercat (Residus i Construcció)
 • Alt nivell d’absentisme i baixa productivitat del personal en procés d’inserció.
 • Desconfiança inicial de la capacitat de resposta i qualitat en el servei.
 • Capacitat d'inversió limitada.
 • Recursos limitats.
 • Desconeixement del tipus d'empresa que som per part de sindicats, administracions públiques i les empreses privades.
 • ...

PRINCIPALS ASPECTES CLAUS A DESTACAR DE LA FUNDACIÓ ENGRUNES

 • Les persones i el seu compromís amb el projecte.
 • Esperit emprenedor dels promotors.
 • Determinació a ser una empresa i no un centre formatiu ni similar.
 • Professionalització progressiva.
 • Capacitat d'assumir riscos i alhora prudència en la presa de decisions.
 • Equiparació, en tots els aspectes, a l'empresa ordinària.
 • Qualitat en el servei.
 • ...

Un factor clau i impulsor del creixement de Engrunes ha estat el saber aprofitar l'oportunitat que vàrem tenir en els primers contractes de serveis públics dels quals vam ser adjudicataris i que tenien d'una manera o altra, clàusules socials o similars en:

 • Recollida de cartró de Barcelona en l’Eixample de Barcelona.
 • Recollida selectiva a Sant Cugat del Vallès.
 • Inici de l'activitat de la construcció a través del Programa “Posa’t a Punt” d’ADIGSA i assumir com a necessaria l'adequació en l’exigència del mercat.