La Fundació Engrunes és una entitat privada d’iniciativa social, constituïda l’any 1982, que lluita contra la pobresa a través de la inserció laboral i social de persones marginades o excloses, i com a empresa d’inserció mitjançant la producció de béns i serveis. Basem la nostra estratègia d’intervenció en la inserció pel treball com a eina fonamental per potenciar l’autoestima i l’autonomia personal del treballador.

La Fundació Engrunes, porta més de 30 anys treballant com a Empresa d’Inserció, amb col·lectius en risc d’exclusió social i realitzant esforços per assolir dia a dia els seus objectius fundacionals: la integració de persones en risc d’exclusió, al mercat ordinari.

Gràcies a l’esforç d’entitats com la nostra, al desembre de l’any 2002 neix la Llei 27/2002, de 20 de desembre, de mesures legislatives per la regulació de les Empreses d’Inserció, el que ens obliga a valorar la necessitat de realitzar canvis a l’organització i pel compliment de la normativa vigent. Al juliol de l’any 2008 es posa en marxa Engrunes, Recuperació i Manteniment, Empresa d’Inserció, S.L.U., participada al 100% per la Fundació Engrunes i mantenint els objectius fundacionals, la mateixa mentalitat de treball i complint els requisits normatius vigents. Neix amb l’objectiu de fomentar el bon comportament ambiental i la reutilització dels residus com a eina per la integració d’aquests col•lectius. Des de fa anys, realitzem les nostres activitats productives tenint en compte els impactes que aquestes tenen sobre el medi ambient i com a complement de l’activitat social i de recerca d’oportunitats pels menys afavorits.

Aquesta Declaració Ambiental aporta les dades de la gestió realitzada a les dues entitats a partir de l’any 2014 i deixa palès el compromís de les dues entitats amb el nostre entorn.

Veure la declaració completa del 2014

Veure la declaració completa del 2015

Veure la declaració completa del 2016

Veure la declaració completa del 2017

Veure la declaració completa del 2018

Veure la declaració completa del 2019

Veure la declaració completa del 2020

Veure la declaració completa del 2021