Engrunes, Recuperació i Manteniment, Empresa d'Inserció, S.L.U., és un instrument de la Fundació Engrunes per lluitar contra la pobresa i l'exclusió social, mitjançant la inserció laboral i social de persones marginades o excloses, i com a empresa d'inserció, mitjançant la producció de béns i serveis.

El contracte de treball es converteix en un instrument idoni des del qual es pot potenciar una rehabilitació, reeducació i integració d'aquelles persones que es troben en una situació de risc d'exclusió social.

La nova entitat neix l'any 2006, promoguda per la Fundació Engrunes, amb l'experiència de més de 28 anys que aporta la Fundació, en activitats de gestió, tractament i recuperació de residus de tot tipus de productes, entitat de la que està participada al 100%, compartint les mateixes instal·lacions, infraestructures i una part de l'estructura organitzativa, i de la que alguns dels seus membres formen part del Consell d'Administració.