Poden dur a terme el seu procés de reinserció dins d’Engrunes,

Tots els homes i dones que visquin a Catalunya que es trobin immersos:

  • en un estat de pobresa, econòmica i personal.
  • en la marginació i exclusió, social i laboral, o en situació de risc amb les conseqüències de soledat, família desestructurada, poca autoestima o qualsevol de les causes que poden dur a la persona en aquesta situació.

Crear espais de treball,

  • amb activitats empresarials gestionades de manera eficaç i rendible, en la forma jurídica i en els termes que estableixi la llei en cada moment en les diferents activitats.
  • que siguin útils per a la recuperació i inserció social i laboral de les persones.
  • que siguin respectuoses i sostenibles per a la persona, pel medi ambient, l’ecologia i per l’economia social i solidària.

Engrunes utilitza també altres recursos aliens al seu treball,

Els espais de treball no donen recursos suficients que cobreixin la nostra activitat social. Per ser competitius en el mercat laboral cal que busquem recursos com poden ser les subvencions i ajuts que convoquen les Administracions i també les entitats privades. Cada vegada que es convoquen ajuts socials mirem de presentar diferents projectes d’inserció sociolaboral per mirar de cobrir, d’alguna manera, el cost afegit que representa el treballar amb persones d’inserció amb les que realitzem la nostra tasca social.