Els professionals d’Engrunes, els educadors, i tothom que treballa a Engrunes, com a tècnic, o professional, sap que ha de ser capaç de:

  • donar la formació activa suficient als seus companys, treballadors en inserció,
  • contribuir, amb el propi treball, a la viabilitat dels projectes d’Engrunes.

La creació d’espais educatius i el seguiment personal:


Juntament amb el contracte de treball, es vol donar també:

  • Serveis formatius i educatius, socials i sanitaris,
  • Atenció i seguiment personalitzats, per dur a terme el compromís de cada persona perquè pugui adquirir una qualitat de vida, que l’animi a conviure i integrar-se en la societat de la què s’ha trobat marginada.