L’Àrea Social de Fundació Engrunes és l’eix transversal de l’entitat que intervé en el procés d’inserció dels treballadors des d’una vessant formativa i de suport social, amb l’objectiu final d’inclusió i reinserció de les persones en situació d’exclusió.

El personal de l’Àrea Social es coordina habitualment amb directors, gerents, encarregats, operaris, conductors, administratives,... per tal de poder desenvolupar la seva tasca correctament. Al mateix temps i per tal de dur a terme aquesta tasca social, participem en programes en col·laboració amb les administracions públiques i amb altres entitats sense afany de lucre.

L’Àrea Social és l’encarregada de vetllar per tot el procés d’inserció sòciolaboral de la persona des del moment que entra a la Fundació Engrunes fins que surt, i del seguiment sòciolaboral posterior. Això suposa la dedicació d’un equip d’educadors que treballen aplicant el Procediment Social establert per tal d’aconseguir un procés d’inserció en el que hi estigui implicat el treballador d’inserció.

Com a mecanismes de treball a nivell intern, hem establert els següents procediments socials en la dinàmica de funcionament de l’Àrea Social en la seva activitat diària:

 • Disseny i programació dels plans d’inserció individualitzats per als nostres treballadors en procés d’inserció.
 • Tutoria i seguiment dels treballadors d’inserció contractats per l’entitat.
 • Coordinació amb les entitats que deriven a treballadors d’inserció.
 • Coordinació amb els encarregats i tècnics de Fundació Engrunes.
 • Derivació a altres serveis quan es detecta una nova situació o necessitat.
 • Activitats ocupacionals per a beneficiaris de la Renda Mínima d’Inserció i persones que necessiten d’una etapa pre-laboral.
 • Disseny de itineraris personalitzats d’inserció per a perceptors de la Renda Mínima d’Inserció.
 • Gestió de l’espai de recerca de feina al mercat ordinari.
 • Gestió de projectes socials propis i subvencions.
 • Seguiment dels treballs en benefici de la comunitat i mesures penals alternatives.

El Director Social és el responsable de:

 • Contactar amb el referent del treballador d’inserció
 • Comunicació i seguiment amb el Tècnic d’inserció
 • Fer l’entrevista social
 • Establir el procediment de seguiment i coordinació.
 • Comprovar que es realitzi el Pla d’inserció a cada treballador
 • Fer el seguiment dels responsables dels equips de treball (responsable de l’Àrea de treball) amb els quals es reuniran periòdicament
 • La coordinació amb els referents externs dels treballadors/es d’inserció

El Tècnic d’inserció és el responsable de:

 • Dur el seguiment del Pla d’inserció sociolaboral del personal d’inserció
 • De realitzar les valoracions, consultant als responsables dels equips de treball, als encarregats i als professionals que tenen al seu càrrec els treballadors d’inserció.

El responsable de l’equip de treball és el responsable de:

 • Informar al Tècnic d’inserció de les persones d’inserció que estan al seu càrrec i d’acompanyar i donar la formació activa al lloc de treball durant el procés d’inserció sociolaboral.

Les eines d’aquest procediment social són: el pla d’inserció, la formació activa al lloc de treball, el seguiment diari, les tutories, la valoració mensual i la coordinació amb els referents externs.

Volem que les persones es puguin sentir incloses tant social com laboralment durant el temps que estan contractades a Engrunes i facilitar i fer tot el possible perquè puguin trobar feina al mercat ordinari.