Construcció

Dins l’àrea de rehabilitació i manteniment d’habitatges, hi treballa un equip tècnic de catorze professionals (director, gerent, tècnics, instal·lador, encarregats d’obres, administració) i seixanta-dos operaris.

Estem professionalitats en:

 • Inspeccions tècniques d'edificis (ITE)
 • Rehabilitació integral i Manteniment d’habitatges.
 • Reparacions de baixants, cambres de bany, cuines, fusteria, pintura de pisos, locals, façanes, escales, comunitats, teulades.
 • Envans, paviments, falsos sostres.
 • Instal·lacions d’aigua, llum, gas i aire condicionat.
 • Bateries, muntants, calderes, escalfadors.
 • Urgències d’aigua, llum i gas.
 • Adequació de pisos per a minusvàlids, rampes, accessoris de bany, col·locació de plats de dutxa, barres de subjecció homologades, etc...

 

+ info.

Medi Ambient

Medi Ambient

Per executar la gestió de residus, Engrunes centralitza la tasca de logística i valorització de residus a les naus de Montcada i Reixac.

Des d’aquí fem:

 • Servei integral de desmuntatge, recollida i transport de fibrociment.
 • Recollida selectiva, reciclatge i transport de residus per als Ajuntaments de Sant Cugat del Vallès, Castellbisbal i Masquefa: recollida i reciclatge de voluminosos, material informàtic, residus urbans i assimilables a urbans, electrodomèstics, RAEE (Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics), recollida i tria de roba.
 • Manteniment urbà i gestió de residus municipals a Caldes de Montbui.
 • Per a l’Ajuntament de Barcelona: recollida i valorització de roba i de voluminosos a diferents barris de Barcelona (010)
 • Gestió de deixalleries: Cerdanyola del Vallès, Corbera de Llobregat, Masquefa i Castellbisbal.
 • Per a TERSA, empresa pública: Transport a deixalleries metropolitanes, Zona Nord. Servei d’organització i atenció al públic dels punts verds de la Vall d’Hebron i Les Corts.
 • Acord marc de col·laboració entre TERSA i Fundació Engrunes, per constituir UTEs per gestionar deixalleries metropolitanes.
 • Muntatge de les festes locals: tarimes, cadires, taules, barbacoes, carpes, bancs, generadors, equips de so, grups d’animació, etc.
 • Educació i sensibilització mediambiental.
 • Buidat de pisos, locals, mudances i neteges de xoc a particulars.
 • Gestió de botigues de segona mà.
 • També disposa d’un centre d’emmagatzematge i transferència de residus a Sant Cugat del Vallès.

 

+ info.

Botigues

La roba usada, pot ser reutilitzada i reciclada, això és el que hem estat fent al llarg de la nostra història.

Reutilitzar un objecte vol dir tornar-lo a usar per a la mateixa finalitat.

Les nostres botigues de segona mà, ajuden a la prevenció en la generació de residus, promouen la reutilització d’objectes, roba, aparells i mobles.

No sempre que es compra un producte cal que sigui nou. Moltes vegades un producte vell pot fer el mateix servei, fins i tot, tenir altres valors afegits.

Per a nosaltres aquesta activitat té valors afegits ja que reutilitzar objectes és una manera de minimitzar residus i com evitar que se’n generin de nous. L’altre valor afegit per a nosaltres i el més important, és que gràcies a tot aquest procés de recollida, triatge i venda de segona mà, generem nous llocs de treball per a les persones d'exclusió sòciolaboral.

 

+ info.