Dins l’àrea de rehabilitació i manteniment d’habitatges, hi treballa un equip tècnic de catorze professionals (director, gerent, tècnics, instal·lador, encarregats d’obres, administració) i seixanta-dos operaris.
Estem professionalitzats en:
  • Inspeccions tècniques d'edificis (ITE)
  • Reformes en pisos, locals i tot tipus de vivendes i immobles
  • Rehabilitació integral i Manteniment d’habitatges.
  • Reparacions de baixants, cambres de bany, cuines, fusteria, pintura de pisos, locals, façanes, escales, comunitats, teulades.
  • Envans, paviments, falsos sostres.
  • Instal·lacions d’aigua, llum, gas i aire condicionat.
  • Bateries, muntants, calderes, escalfadors.
  • Urgències d’aigua, llum i gas.
  • Adequació de pisos per a minusvàlids, rampes, accessoris de bany, col·locació de plats de dutxa, barres de subjecció homologades, etc...