Els treballs més rellevants de l’activitat de construcció són:

  • Cal destacar que varem guanyar el concurs públic d'obres d'adequació i cessió als grups d'habitatges d'obra vella i obra nova administrats per Adigsa de la zona B2, per 2 anys.

  • Adjudicació mitjançant concurs públic dels treballs de rehabilitació d'una coberta en edifici plurifamiliar, fase única, al carrer Del Pou, nº 5, de Gavà per quatre mesos.

  • Treballs de reparació i impermeabilització de la coberta del Centre Esportiu Maresme, adjudicat mitjançant negociat, per dos mesos.

  • Adjudicació de dos negociats, un per la rehabilitació puntual de l'estructura de l'Església situada al carrer Parellades, 62 de Sitges; i l'altre per la reforma del local del Punt per a Joves Emprenedors de Montcada.

                                                                             

                                                                    

TREBALLS REALITZATS I FACTURATS DES DE GENER FINS EL 31 DE DESEMBRE DE 2010 PER ADIGSA

Cessió d'habitatges

  CU2 SC2 PC2
Zona 2 48 ut. 37 ut. 8 ut.
  93 actuacions
 
Segones Adjudicacions
 
  SN2 SV2 DS2 SS2
Zona 2 295 ut. 11 ut. 2 ut. 1 ut.
  309 actuacions
 
Obres menors
 
  ON OV DO2 SO2
Zona 2 15 ut. 2 ut. 0 ut. 0 ut.
  17 actuacions

Resum Final

 
Cessió d'habitatges (Manteniment i Reparació) 93 ut.
Obres menors 17 ut.
Segones Adjudicacions 309 ut.
Assegurances 34 ut.
ADIGSA, S.A., Intestados 14 ut.
  467 actuacions

TREBALLS REALITZATS DURANT EL TRANSCURS DEL 2010 PER A INCASOL, AJUNTAMENTS I MERCAT ORDINARI

 

Resum

Mercat Ordinari 162 ut.
Incasol 7 ut.
Ajuntament de Barcelona 24 ut.
Ajuntament de Montcada i Reixac 2 ut.
Pla de Besòs 69 ut.
Foment del Treball Nacional 51 ut.
  315 actuacions
 

Resum Final

Cessió d'habitatges (Manteniment i Reparació) 93 ut.
Obres menors 17 ut.
Segones Adjudicacions 309 ut.
Assegurances 34 ut.
ADIGSA, S.A., Intestados 14 ut.
Mercat Ordinari 162 ut.
INCASOL 7 ut.
Ajuntament de Barcelona 24 ut.
Ajuntament de Montcada i Reixac 2 ut.
Pla de Besòs 69 ut.
Foment del Treball Nacional 51 ut.
  782 actuacions