Des de Gener de 2009

  • Treballs per a assegurances consistents en la rehabilitació d’habitatges i parts comunitàries malmeses degut a les “ventades” que van tenir lloc a la província de Barcelona.
  • Fundació Benallar: realitzant treballs de rehabiitació d’habitatges tutelats gestionats per la Fundació​

Treballs realitzats i facturats des de gener fins el 31 de desembre de 2009 per a ADIGSA

Manteniment i tapiaments

  MN MV TN TV
Zona 2 650 ut. 36 ut. 115 ut. 16 ut.
Zona 4 858 ut. 45 ut. 127 ut. 5 ut.
  1.508 ut. 81 ut. 242 ut. 21 ut.
  1.852 actuacions

Patrimoni Propi, Adequació per a Minusvàlids i Segones

 
  PD HN SN SV
Zona 2 2 ut. 4 ut. 144 ut. 5 ut.
Zona 4 15 ut. 19 ut. 112 ut. 6 ut.
  17 ut. 23 ut. 256 ut. 11 ut.
  307 actuacions
 

Obres menors urgents

 
  ON OV
Zona 2 13 ut. 7 ut.
Zona 4 6 ut. 1 ut.
  19 ut. 8 ut.
  27 actuacions
 

Cessió d'habitatges

 
  Integral Manteniment TOTALS
Zona 2 18 ut. 34 ut. 52 ut.
Zona 4 37 ut. 81 ut. 118 ut.
  55 ut. 115 ut. 170 ut.
  170 actuacions
 

Resum Final

 
Partes diaris Manteniment 1.852 ut.
Patrimoni Propi, Adequació per a Minusvàlids i Segones 307 ut.
M.O.P.U. 21 ut.
Obres Menors i SA 32 ut.
Cessió d'habitatges (Manteniment i Reparació) 170 ut.
AGÈNCIA DE L'HABITATGE 
DE CATALUNYA
25 ut.
Assegurances 98 ut.
  2.505 actuacions

 

 

Treballs realitzats durant el transcurs del 2009 per a INCASOL, AJUNTAMENTS I MERCAT ORDINARI

Resum

 
Mercat Ordinari 189 ut.
Incasol 1 ut.
Ajuntament de Barcelona 61 ut.
Ajuntament de Montcada i Reixac 10 ut.
Pla de Besòs 68 ut.
  329 actuacions
 

Resum Final

 
 
Partes diaris Manteniment 1.852 ut.
Patrimoni Propi, Adequació per a Minusvàlids i Segones 307 ut.
Obres Menors i SA 32 ut.
Treballs a Adigsa Central 25 ut.
M.O.P.U. 21 ut.
Cessió d'habitatges (Manteniment i Reparació) 170 ut.
Assegurances 98 ut.
Mercat Ordinari 189 ut.
Incasol 1 ut.
Ajuntament de Barcelona 61 ut.
Ajuntament de Montcada i Reixac 10 ut.
Pla de Besòs 68 ut.
  2.834 actuacions
 
Des de Gener de 2008
  • PROMUSA, Ajuntament de Sant Cugat: realitzant treballs de reparació i rehabilitació d’habitatges que gestiona l’Ajuntament de Sant Cugat mitjançant Promusa.
  • Fundació hospital Sant Pere Claver: realitzant treballs de rehabilitació d’habitatges tutelats gestionats per la Fundació.
  • Fundació Ared: realitzant treballs de rehabilitació d’habitatges tutelats gestionats per la Fundació. I el manteniment de la seu central situada al carrer Zamora, 103-105 de Barcelona.
  • Habitatge de Terrassa, Societat Municipal d’habitatge de Terrassa, S.A.: realitzant treballs de reparació i rehabilitació d’habitatges que gestiona la Societat Municipal d’habitatges de Terrassa.
  • Foment del Treball Nacional: realitzant treballs de manteniment a la seu central situada a la Via Laietana, 32-34 de Barcelona.
  • VINCLE: realitzant treballs de manteniment en el bloc d’habitatges tutelats situats al carrer Viladrosa, 86-88 de Barcelona.
  • Rehabilitació de les vivendes i parts comunitàries malmeses degut a l’explosió de Ca N’Espinós, Gavà, amb caràcter urgent

Treballs realitzats i facturats des de gener fins el 31 de desembre de 2009 per a ADIGSA

Manteniment i tapiaments

  MN MV TN TV
Zona 2 771 ut. 58 ut. 79 ut. 8 ut.
Zona 4 640 ut. 36 ut. 108 ut. 4 ut.
  1.411 ut. 94 ut. 187 ut. 12 ut.
  1.704 actuacions


Patrimoni Propi, Adequació per a Minusvàlids i Segones

 
  PD HN SN SV
Zona 2 2 ut. 8 ut. 142 ut. 3 ut.
Zona 4 19 ut. 11 ut. 62 ut. 6 ut.
  21 ut. 19 ut. 204 ut. 9 ut.
  253 actuacions

Obres Menors i SA
 
  ON OV
Zona 2 19 ut. 8 ut.
Zona 4 5 ut. 0 ut.
  24 ut. 8 ut.
  32 actuacions


Cessió d'habitatges

 
  Integral Manteniment TOTALS
Zona 2 15 ut. 45 ut. 50 ut.
Zona 4 45 ut. 53 ut. 134 ut.
  60 ut. 58 ut.  
  118 actuacions
 


Resum Final

 
Partes diaris Manteniment 1.704 ut.
Patrimoni Propi, Adequació per a Minusvàlids i Segones 253 ut.
M.O.P.U. 19 ut.
Obres Menors i SA 39 ut.
Cessió d'habitatges (Manteniment i Reparació) 118 ut.
AGÈNCIA DE L'HABITATGE 
DE CATALUNYA
14 ut.
Assegurances 23 ut.
  2.170 actuacions
 

 

Treballs realitzats durant el transcurs del 2008 per a INCASOL, AJUNTAMENTS I MERCAT ORDINARI

Resum
 

 
Mercat Ordinari 9 ut.
Incasol 1 ut.
Ajuntament de Barcelona 24 ut.
Ajuntament de Montcada i Reixac 4 ut.
Pla de Besòs 25 ut.
  63 actuacions
 
Resum Final
 
Partes diaris Manteniment 1.704 ut.
Patrimoni Propi, Adequació per a Minusvàlids i Segones 253 ut.
Obres Menors i SA 39 ut.
Treballs a Adigsa Central 14 ut.
M.O.P.U. 19 ut.
Cessió d'habitatges (Manteniment i Reparació) 118 ut.
Assegurances 23 ut.
Mercat Ordinari 9 ut.
Incasol 1 ut.
Ajuntament de Barcelona 24 ut.
Ajuntament de Montcada i Reixac 4 ut.
Pla de Besòs 25 ut.
  2.233 actuacions