Engrunes, Recuperació i Manteniment, Empresa d'Inserció, S.L.U., és un instrument de la Fundació Engrunes per lluitar contra la pobresa i l'exclusió social, mitjançant la inserció laboral i social de persones marginades o excloses, i com a empresa d'inserció, mitjançant la producció de béns i serveis.

El contracte de treball es converteix en un instrument idoni des del qual es pot potenciar una rehabilitació, reeducació i integració d'aquelles persones que es troben en una situació de risc d'exclusió social.

La nova entitat neix l'any 2006, promoguda per la Fundació Engrunes, amb l'experiència de més de 28 anys que aporta la Fundació, en activitats de gestió, tractament i recuperació de residus de tot tipus de productes, entitat de la que està participada al 100%, compartint les mateixes instal·lacions, infraestructures i una part de l'estructura organitzativa, i de la que alguns dels seus membres formen part del Consell d'Administració.

Polígon industrial Coll de Montcada
C/ Roca Plana 14-16
08110 Montcada i Reixac (BARCELONA)

Tel.:
93 582 99 99
Fax:
93 582 99 98
E-mail:
engrunes@engrunes.org

ENGRUNES RECUPERACIÓ I MANTENIMENT, EMPRESA D'INSERCIÓ, S.L.U.

Any de constitució:

 • 2006

Inici de l'activitat:

 • Juliol 2008

Socis:

 • Fundació Engrunes

Consell d'Administració:

 • Diego Arias Rejón
 • Isabel Lorenzo Cerqueira
 • Francisco Ruiz Platero

Gerent:

 • Mª Àngels Gea Delgado

Seu social:

N.I.F.:

 • B - 64200264

Núm. Seguretat Social:

 • 08/160785913
 • 08/170539463

Departament d'Economia i Finances - Direcció General de Tributs:

 • Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al tom 39.620, foli 215, full núm. B-348.401, inscripció 1

Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya:

 • Registre d'Empreses amb Risc d'Amiant (RERA), núm. 87/AB/09
 • Registre Administratiu d'Empreses d'Inserció amb el núm. 36
 • Registre d'Empreses acreditades Sector de la Construcció (REA), Núm. 09000036523

Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya (Agència catalana de residus):

 • Productor/posseïdor de productes de Residus industrials. Codi: P-57704.1

Àrea de Medi Ambient - Serveis Gestió de Recursos de l'Ajuntament de Barcelona:

 • Empresa homologada com a gestor privat per a la recollida de residus municipals.