Els treballs més rellevants de les activitats de la gestió de residus són:

  • Des de l’1 de novembre de 2009 fem el servei d’organització i atenció al públic dels punts verds de zona a la ciutat de Barcelona. Actuem als punts verds de Vall d’Hebron i Les Corts
  • Des de l’1 d’abril de 2009, iniciem el contracte durant 2 anys, del Lot 1 Zona Nord del concurs públic per al servei de transport de residus municipals per TERSA. El treball consisteix a fer el servei de retirada i transport fins a la destinació final de la runa, esporga, fusta i fracció resta de les deixalleries de Sant Andreu de la Barca, El Papiol, Pallejà, Castellbisbal, Cerdanyola i Cerdanyola Campus, que són càrregues completes. També fem càrregues parcials de: Ampolles de cava, envasos de plàstics, porexpan, neumàtics, tèxtil i matalassos de la resta de deixalleries de la Xarxa de Deixalleries Metropolitanes.

També fem el buidatge de 5 minideixalleries i transportem tots els residus a la deixalleria a la que pertanyen.

 

  • Actualment, Engrunes dóna sortida als objectes que recull a través de les seves quatre botigues, que es poden trobar als municipis de Barcelona, i Sant Cugat del Vallès. Avui el sistema està perfectament optimitzat, i la roba la recollim en contenidors als carrers. Aquesta és transportada a la nostra planta de classificació i tractament, on se sotmet a diferents processos amb l'objectiu que sigui reutilitzable com a peça, en l’índex més alt possible.

La roba reutilitzable es classifica segons les seves característiques, qualitats i requeriments de destinació, ja sigui per a botigues de segona mà, exportació o minoristes.

La roba que es destina a botigues, passa per un procés rigorós de selecció d’alta qualitat per temporada, higienització i etiquetatge. Aquesta selecció la realitzen les persones que estant fent amb nosaltres un procés d’inserció dels quals els col·lectius principals són: Persones de 3er. grau penitenciari, violència de gènere i de RMI (Renda Mínima d’Inserció).

En el cas d'exportació enviem mensualment un camió a Melilla amb 24.000 quilos de roba.