Els treballs més rellevants de les activitats de la gestió de residus són:

  • De juliol del 2000 al desembre de 2002 vam gestionar, per a l’Ajuntament de Barcelona, el servei de emmagatzematge de bens procedents de desnonaments judicials.
  • Al juny del 2000 vam ser contractats per TERSA-SIRESA, per realitzar una experiència pilot de desballestament de voluminosos.
  • Des de primers del 2000 fins el juny de 2006 vam tenir adjudicada la gestió del servei de Deixalleria i d’altres recollides selectives al Municipi de Castellbisbal, com també la gestió de la gossera municipal.

 

  • Des de primers de 2000 fins mitjans de 2007 hem col·laborat amb l’empresa pública TERSA, en la gestió del servei de les Deixalleries de Barberà del Vallès, Badia del Vallès, Cerdanyola Campus i Tiana, i des de finals del 2001 a Viladecans.
  • Des del juny del 1999 gestionem el servei de deixalleria al municipi de Rubí.
  • Des del març del 1999 recollida selectiva municipal de voluminosos per a la seva recuperació del municipi de Cerdanyola, des de la Deixalleria.
  • Des del març del 1999 gestionem el servei de Deixalleria al Municipi de Cerdanyola.
  • Des del febrer del 1998 gestionem el servei de Deixalleria al Municipi de Sant Vicenç dels Horts.
  • Durant els mesos de febrer i març del 1997 experiència pilot de recollida de cartró a comerços per a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
  • Recollida selectiva municipal de voluminosos (incloent-hi el tractament: recuperació per a la reutilització, desballestament i aprofitament dels subproductes), des del 1995 a Castellbisbal, des del 1997 a Sant Vicenç dels Horts i des del juny de 1999 a Torrelles de Llobregat.