Els treballs més rellevants de les activitats de la gestió de residus són:

  • Des del 1996 gestionem els objectes cedits per Troballes, de l’Ajuntament de Barcelona, per recuperar-los per al seu reciclatge i vendre’ls com a objectes de segona mà.
  • Des del 1994 fins l’actualitat, realitzem el servei municipal de recollida selectiva de voluminosos i roba (incloen-t’hi el tractament de recuperació per a la reutilització, desballestament i aprofitament de subproductes), recollida d’esporga i de cartró als comerços, dins del Programa Residu Mínim, a Sant Cugat del Vallès. La recollida de voluminosos (mobles i trastos diversos), és fa a domicili, quan aquests poden ser reutilitzables. Es desmunten amb cura, es traslladen a la botiga de segona mà que tenim a Sant Cugat, es tornen a muntar i finalment s’exposen per a la seva venda​

 

 

  • De l’octubre del 1991 al desembre del 1994 recollida de cartró a comerços de l’Eixample de Barcelona contractats per l’Ajuntament de Barcelona.
  • Des de l’any 1982 recollida domiciliària de mobles i trastos diversos a particulars per a la seva recuperació i venda com a objectes de segona mà (principalment a la ciutat de Barcelona).

Aquesta activitat comporta: El desmuntatge, trasllat, i operacions diverses de valorització, (selecció-classificació, neteja- reparació i/o restauració per a la reutilització, muntatge per a l’exposició i venda dels objectes reutilitzables recuperats, i lliurament dels objectes, desmuntats al client).