Els treballs més rellevants de les activitats de la gestió de residus són:

  • Des del novembre de 2004 fins l’actualitat: Recollida selectiva de residus al Districte de Sant Andreu de Barcelona, servei 010 de pagament de l’Ajuntament de Barcelona i posteriorment als districtes d’Horta Guinardó i Sant Gervasi.
  • Des del gener de 2003 a 2005, realitzem neteges de xoc al Districte de Ciutat Vella.

 

  • Des del 2002, recollida selectiva de roba usada a la Dreta de l’Eixample de Barcelona mitjançant contenidors.
  • Des del gener del 2002 fins l’actualitat, realitzem recollida selectiva complementària al municipi de Caldes de Montbui.
  • Des del 2002 estem realitzant, contractats per SIRESA , el transport de banyeres (runa, esporga, fusta i rebuig) de les deixalleries de Sant Vicenç dels Horts, Castellbisbal i Cerdanyola. També fem transport de càrregues parcials d’altres residus de totes les deixalleries de la XMD de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (plàstics, porexpan, RAEE, tèxtil, pneumàtics, ...)
  • Des del maig del 2001 al juny 2003, contractats per TERSA-SIRESA, vam gestionar una línia de triatge a la planta de recuperació d’envasos de Gavà-Viladecans. També des del desembre de 2005 a l’actualitat estem gestionant la planta de triatge de d’envasos Gavà 2.
  • El segon semestre de l’any 2001 vam gestionar la recollida i tractament de tots els residus del Centre Penitenciari de Brians.