Què és la ITE?
És el mitjà que regula l’Administració per tal de verificar que els propietaris mantenen els edificis en un correcte estat de manteniment i d’ús efectiu. Una ITE té tres passos:

1. La inspecció visual que es fa dels elements comuns de l’edifici. Quan les dades obtingudes en la inspecció no fossin suficients per a la qualificació de les deficiències detectades, el Tècnic encarregat de la inspecció ha de proposar a la propietat de l'immoble fer una diagnosi de l'element o elements constructius afectats, o altre tipus de proves que siguin necessàries. Si durant aquesta inspecció es detecten deficiències que comportin risc imminent per a les persones, l'arquitecte ho ha de comunicar immediatament, tant a la propietat com a l'ajuntament, perquè s'adoptin les mesures urgents.

2. La redacció de l'informe de la inspecció tècnica i qualificació de l'estat de l'edifici per part del mateix arquitecte. Segons les deficiències detectades pot ser necessari la realització d'obres de reparació i el consegüent certificat de final d'obres.

3. El certificat d'aptitud emès per l'Administració.

 

Mes informació Aqui!