Es tracta de desballestar, separar i reutilitzar els diferents residus que entren a les deixalleries