Per tal de poder fer un bon tractament de la roba, la Fundació Privada Engrunes, subcontracta a l'Empresa d'Inserció per a que aquesta faci una selecció exhaustiva de la roba que posteriorment es podrà destinar a les pròpies Botigues de segona mà, a majoristes i minoristes.