Consisteix en la recollida dels residus paper‐cartró, plàstic, fusta, etc., qualsevol subproducte de reciclatge. Es fa concretant la recollida prèviament per telèfon.