Es tracta de buidar i netejar habitatges i locals amb acumulació de brossa (Síndrome de Diògenes), amb el servei de desinfecció i en el seu cas desratització.