Dins d'aquest servei realitzem muntatge de tarimes i escenaris, muntatge i protecció del terra, col∙locació de cadires, taules i barbacoes, muntatge de carpes, adaptació de sortides d'emergència i rampes per minusvàlids, muntatge de bastides, col∙locació de tanques, transports, tomes d'aigua, etc.

Aquest serveis l'oferim tant a particulars, empreses, entitats, Ajuntaments, etc.