La deixalleria és una instal∙lació que permet fer una recollida selectiva d'aquelles fraccions de residus municipals per a les quals no hi ha un sistema de recollida domiciliària o uns contenidors específics als carrer. D'aquesta manera, els veïns poden classificar ells mateixos els diferents tipus de residus domèstics (tant els reciclables com els especials) i amb un cop de cotxe o un petit passeig dipositar‐los selectivament, és a dir, en contenidors separats. La deixalleria és, per tant, un lloc on el ciutadà participa activament en la gestió de residus municipals on pot rebre formació i informació sobre molts detalls d'aquesta gestió.

L'any 2009 varem constituí una UTE amb SIRESA i a partir de l'1 de gener 2010 gestionem la deixalleria de Corbera de Llobregat.