Es tracta d'un servei que es realitza a demanda on oferim als particulars o empreses, la recollida de voluminosos (mobles, electrodomèstics, etc) concertant un dia i hora en el domicili.

Si es tracta de buidar totalment un local o un habitatge, es farà mitjançant pressupost sense compromís per al client.