Treballs de paleteria, instal∙lacions, revestiments, pintura, banys i cuines, fusteria d'alumini, col∙locació de parquets, etc.

Oferim el disseny i l'execució de tot tipus d'instal∙lacions interiors per a vivendes o locals, així com de fontaneria, electricitat, gas i aire condicionat.

 

Realitzem reparacions per a comunitats de propietaris així com restauració de façanes, reforços estructurals, impermeabilització de cobertes i terrasses, i substitució de baixants de fibrociment.

 

Estem especialitzats en la supressió de barreres arquitectòniques i la millora de l'accessibilitat amb l'adequació d'habitatges per a persones minusvàlides o persones grans, així com rampes adaptades, substitució de banyeres per plat de dutxa, col∙locació de paviment no lliscant, passamans, barres de suport, adequació d'amplada mínima en portes, adaptació de mobiliari de cuina, etc...